Correu electrònic (iniciació)

El correu electrònic (Electronic Mail o e-mail, en anglès) és un dels serveis més importants i populars d’Internet. Permet intercanviar missatges escrits entre usuaris de la xarxa. Es tracta d’un servei asíncron, ja que no és necessari que el destinatari del missatge estiga connectat per a enviar-li un correu.email-marketing Continua llegint

Correu electrònic

A continuació aprofundirem en l’ús del correu electrònic. Aquesta és una ferramenta que heu de saber utilitzar ja que vos serà imprescindible en qualsevol feina en la que siga necessari comunicar-se a través de la web, així que descarrega aquest bloc d’exercicis i completa’l.

Presentacions digitals

images.png

Una presentació digital és una ferramenta senzilla i eficaç per a comunicar idees. Consten d’un text que pot ser acompanyat per imatges, gràfiques, vídeos, sons o altres altres documents o elements interactius i que es mostren en forma de diapositives.

Les presentacions digitals permeten expressar idees, transmetre informació o donar a conèixer un projecte o producte, de forma clara i concisa, davant un grup de persones.

Les presentacions poden usar-se bàsicament de dos maneres:

  • Per a reforçar una exposició.
  • Per a fer una explicació sense necessitat d’un ponent.

En el primer cas la presentació ha de reforçar l’explicació de l’orador, per tant, no deu aparèixer tota la informació en les diapositives, només és una ferramenta que ha de clarificar l’explicació oral. Per a això es pot incloure la informació resumida en forma de llista o usar imatges o gràfiques que ajuden a comprendre el que el ponent està explicant, però en cap cas s’usaran com un document a llegir. Es tracta de realitzar una exposició, no una lectura.

En el segon cas, per contra, la presentació es crea per a ser vista sense l’ajuda d’un orador, per tant ha d’incloure tota la informació que es desitge transmetre.

Hui en dia hi ha moltes ferramentes en Internet que permeten fer presentacions amenes i interactives per a facilitar la transmissió d’informació, donant-li un valor afegit. Alguns exemples són:

D’entre totes, nosaltres aprendrem a usar la ferramenta Genially, però com l’èxit d’una exposició no depén només de la presentació en si, ací podeu trobar un enllaç que vos dona consells per a fer una bones presentacions digitals.

Ah! Recorda incloure les fonts del contingut en la teua presentació.

Fulls de càlcul

Un full de càlcul o planilla electrònica és un tipus de document, que permet manipular dades numèriques i alfanumèriques disposades en forma de taules compostes per cel·les (les quals se solen organitzar en una matriu bidimensional de files i columnes).

La cel·la és la unitat bàsica d’informació en el full de càlcul, on s’insereixen els valors i les fórmules que realitzen els càlculs. Habitualment és possible realitzar càlculs complexos amb fórmules i/o funcions i dibuixar diferents tipus de gràfiques.

Libreoffice-calc.png

Treballarem a continuació amb la ferramenta Calc de LibreOffice, per a la qual cosa es podeu descarregar aquesta carpeta per realitzar algunes de les pràctiques que es proposen.

Introducció a GIMP

gimp.png

GIMP (GNU Image Manipulation Program) és un programa d’edició d’imatges digitals en forma de mapa de bits, és capaç d’editar tant dibuixos com fotografies. A més a més és un programa lliure i gratuït, qualsevol persona pot descarregar-se’l i instal·lar-lo al seu ordinador des de, per exemple, la web de GIMP en espanyol (http://www.gimp.org.es/).

GIMP és un programa que treballa per capes, i té eines que s’utilitzen per al retoc i edició d’imatges, dibuix de formes lliures, canviar la grandària, retallar, fer fotomuntatges, convertir a diferents formats d’imatge, i altres tasques més especialitzades. Es poden també crear imatges animades en format GIF. Continua llegint

Malware

En posts anteriors hem vist alguns dels perills que suposen la utilització de xarxes socials o d’Internet en general. Però no hem parlat d’una amenaça molt present en el món web, el malware. A continuació visualitzarem un vídeo que ens parla sobre aquest terme, però, a bestreta, copiareu cinc preguntes en un document de text, i les contestareu en visualitzar aquesta explicació. Continua llegint

Àudio Digital – Audacity

En aquest tema tractarem l’àudio digital, per a la qual cosa començarem veient uns conceptes bàsics en el document enllaçat, després realitzarem una sèrie de pràctiques amb el programa Audacity, que, com veurem més avant, ens permet realitzar millores i modificacions en els nostres fitxers d’àudio de forma senzilla i intuïtiva.

Audacity_2.1_recording.png

Pràctiques amb Audacity

Per a pujar nota:

Openshot

8355135480_1d4c603326_b.jpg

Ja hem vist alguns conceptes sobre vídeo digital, ara anem a fer unes pràctiques amb el programa Openshot per tal de familiaritzar-nos amb el programa i ser capaços de muntar el nostre curtmetratge.

Però abans de començar amb les pràctiques configurarem Openshot per a que guarde els nostres projectes de manera automàtica. D’aquesta manera, encara que el sistema falle i es tanque el programa no perdrem tot el nostre treball.

Obri Openshot, ves al menú Editar -> Preferencias -> Guardar automáticamente i marquem les dos caselles:
– Activar guardado automático
– Guardar antes de reproducir

A més a més, anem a guardar els nostres documents en la carpeta Baixades per a que es guarde de manera local i no al servidor.

Sistemes operatius

operating-system-logos.jpg

Tots conegueu el concepte de sistema operatiu, com bé sabeu és part del programari, més concretament una part més que important, essencial. Aquest programari permet a l’usuari comunicar-se amb la màquina, i permet a la màquina controlar tots els elements que la componen i tots aquells perifèrics que es puguen connectar a ella.

A continuació tractarem el segón tema, que ens parla precisament dels sistemes operatius. Punxa en aquest enllaç i descarregat el document al teu escriptori.