Presentacions digitals

images.png

Una presentació digital és una ferramenta senzilla i eficaç per a comunicar idees. Consten d’un text que pot ser acompanyat per imatges, gràfiques, vídeos, sons o altres altres documents o elements interactius i que es mostren en forma de diapositives.

Les presentacions digitals permeten expressar idees, transmetre informació o donar a conèixer un projecte o producte, de forma clara i concisa, davant un grup de persones.

Les presentacions poden usar-se bàsicament de dos maneres:

  • Per a reforçar una exposició.
  • Per a fer una explicació sense necessitat d’un ponent.

En el primer cas la presentació ha de reforçar l’explicació de l’orador, per tant, no deu aparèixer tota la informació en les diapositives, només és una ferramenta que ha de clarificar l’explicació oral. Per a això es pot incloure la informació resumida en forma de llista o usar imatges o gràfiques que ajuden a comprendre el que el ponent està explicant, però en cap cas s’usaran com un document a llegir. Es tracta de realitzar una exposició, no una lectura.

En el segon cas, per contra, la presentació es crea per a ser vista sense l’ajuda d’un orador, per tant ha d’incloure tota la informació que es desitge transmetre.

Hui en dia hi ha moltes ferramentes en Internet que permeten fer presentacions amenes i interactives per a facilitar la transmissió d’informació, donant-li un valor afegit. Alguns exemples són:

D’entre totes, nosaltres aprendrem a usar la ferramenta Genially, però com l’èxit d’una exposició no depén només de la presentació en si, ací podeu trobar un enllaç que vos dona consells per a fer una bones presentacions digitals.

Ah! Recorda incloure les fonts del contingut en la teua presentació.