Àudio Digital – Audacity

En aquest tema tractarem l’àudio digital, per a la qual cosa començarem veient uns conceptes bàsics en el document enllaçat, després realitzarem una sèrie de pràctiques amb el programa Audacity, que, com veurem més avant, ens permet realitzar millores i modificacions en els nostres fitxers d’àudio de forma senzilla i intuïtiva.

Audacity_2.1_recording.png

Pràctiques amb Audacity

Per a pujar nota:

Openshot

8355135480_1d4c603326_b.jpg

Ja hem vist alguns conceptes sobre vídeo digital, ara anem a fer unes pràctiques amb el programa Openshot per tal de familiaritzar-nos amb el programa i ser capaços de muntar el nostre curtmetratge.

Però abans de començar amb les pràctiques configurarem Openshot per a que guarde els nostres projectes de manera automàtica. D’aquesta manera, encara que el sistema falle i es tanque el programa no perdrem tot el nostre treball.

Obri Openshot, ves al menú Editar -> Preferencias -> Guardar automáticamente i marquem les dos caselles:
– Activar guardado automático
– Guardar antes de reproducir

A més a més, anem a guardar els nostres documents en la carpeta Baixades per a que es guarde de manera local i no al servidor.

Vídeo Digital

Com vam comentar a principi de curs, la producció de contingut digital precisa de diverses etapes (preproducció, producció i postproducció). En el tema que acabem de donar heu realitzat la preproducció d’un curtmetratge, ara és hora de realitzar la producció (gravació) i una vegada fet haurem d’utilitzar programari de postproducció per tal d’aconseguir un resultat de qualitat.

Photos-Studio-Camera-Photographer-Cat-Video-Photo-254572.jpg

A continuació anem a veure la terminologia bàsica, quant a edició de vídeo, que heu de conéixer per tal de realitzar el projecte que hem començat, per a la qual cosa heu de punxar en aquest enllaç i contestar aquestes preguntes per demostrar que heu comprés el contingut.