Manual Router

Hui començarem a configurar els routers dels que disposem a l’aula en grups, i per a deixar constància del vostre domini de la matèria fareu un manual  de forma individual que contindrà les següents parts:

router.jpeg

  • Introducció (introduïu que de que tracta el manual i parleu de la marca i model del router que configurareu)
  • Accés al router
  • Canviar la contrasenya del router
  • Canviar el nom WiFi
  • Canviar la contrasenya WiFi
  • Filtrat per MAC
  • Convertir el router en un punt d’accés

El manual ha de contindre imatges i descripcions de cadascun dels passos que s’han de fer. Penseu que el manual està fet per a persones que no tenen perquè tenir coneixements d’informàtica.

Anem a utilitzar el programa Writer de LibreOffice, i ÉS NECESSÀRIA la creació d’una portada usant títols artístics, un índex automàtic en la primera pàgina, l’ús d’estils per als títols i subtítols i una correcta maquetació (coherència amb els estils, imatges amb llegenda, ús de pics i numeració, etc.)