Unitats de mesura d’informació

Comencem el curs i per anar fent boqueta refrescarem les unitats de mesura de la informació.

Quan comencem al món de la Informàtica veiem en catàlegs o pàgines web d’ordinadors i ens trobem en paraules com giges, megues, teres o bytes i no sabem ben be que significa. Açò ens sol passar molt quan comprem el primer ordinador, tableta o mòbil i ens expliquen breument les seues característiques.

Així com fem servir quilòmetres per mesurar carreteres, metres per mesurarSistemes Operatius vivendes i mil·límetres per mesurar insectes, en el món informàtic, fem servir els bits, Gigabytes per mesurar la capacitat dels discs durs, Megabytes per mesurar vídeos digitals, Kilobytes per mesurar fotografies digitals i bytes per mesurar petits arxius de text.

Guarda el següen fitxer i realitza les activitats que trobarás al final.