Simulador de muntatge d’un PC

Ja hem vist les parts internes d’un ordinador, però per aprofundir un poc, t’atreveixes a muntar un ordinador des de zero? Ací tens un simulador que et permetrà practicar sense necessitat d’un ordinador físic. Interessant, no??

Podem usar el mode aprendre (learn) que t’indica en color groc on has de connectar cada dispossitu o el mode test si vols intentar-ho sense cap tipus d’ajuda.

simulador.png

Sistemes informàtics

Resultado de imagen para sistema informatico

Hui anem a fer un repàs als sistemes informàtics, un tema molt senzill, ja que estareu familiaritzats amb molts dels termes utilitzats. Primerament enumerarem diferents sistemes i de segur que n’utilitzeu més d’un cada dia. Després veurem els components bàsics dels ordinadors així com els seus perifèrics. S’animeu?

Punxa en el següent enllaç i descarregat el document que ens parla sobre el tema.

El meu blog

Anem a encetar el curs amb la creació d’un blog per a l’assignatura, en aquest blog aneu a penjar tots els treballs que anem realitzant al llarg del curs publicant reflexions sobre el vostre aprenentatge.
No obstant això, abans de posar-nos mans a l’obra, cal tenir clar certs conceptes com saber què és un blog i per a què s’utilitza, els tipus de blogs que podem trobar-nos, les parts d’un blog i d’un post o entrada i quines són les millors comunitats per a crear un blog. Així que descarregat el document del seguent enllaç.

Unidades de medida de información

Drive 3d Flash Usb Technology Computer Memory

Empezamos el curso y para ir haciendo boca refrescaremos las unidades de medida de la información.

Cuando entramos en el mundo de la Informática vemos en catálogos o páginas web de ordenadores y nos encontramos en palabras como Gigas, Megas, Teras o bytes y puede que no sepamos bien que significa. Esto nos suele pasar mucho cuando compramos el primer ordenador, tableta o móvil y nos explican brevemente sus características.

Así como usamos kilómetros para medir carreteras, metros para medir viviendas y milímetros para medir insectos, en el mundo informático, usamos los Gigabytes o Terabytes para medir la capacidad de los discos duros, Megabytes para medir vídeos digitales, Kilobytes para medir fotografías digitales y bytes para medir pequeños archivos de texto.

Guarda el siguiente fichero y realiza las actividades que encontrarás al final:

Unitats de mesura d’informació

Comencem el curs i per anar fent boqueta refrescarem les unitats de mesura de la informació.

Quan comencem al món de la Informàtica veiem en catàlegs o pàgines web d’ordinadors i ens trobem en paraules com giges, megues, teres o bytes i no sabem ben be que significa. Açò ens sol passar molt quan comprem el primer ordinador, tableta o mòbil i ens expliquen breument les seues característiques.

Així com fem servir quilòmetres per mesurar carreteres, metres per mesurarSistemes Operatius vivendes i mil·límetres per mesurar insectes, en el món informàtic, fem servir els bits, Gigabytes per mesurar la capacitat dels discs durs, Megabytes per mesurar vídeos digitals, Kilobytes per mesurar fotografies digitals i bytes per mesurar petits arxius de text.

Guarda el següen fitxer i realitza les activitats que trobarás al final.