Sistemes informàtics

Resultado de imagen para sistema informatico

Hui anem a fer un repàs als sistemes informàtics, un tema molt senzill, ja que estareu familiaritzats amb molts dels termes utilitzats. Primerament enumerarem diferents sistemes i de segur que n’utilitzeu més d’un cada dia. Després veurem els components bàsics dels ordinadors així com els seus perifèrics. S’animeu?

Punxa en el següent enllaç i descarregat el document que ens parla sobre el tema.

El meu blog

Anem a encetar el curs amb la creació d’un blog per a l’assignatura, en aquest blog aneu a penjar tots els treballs que anem realitzant al llarg del curs publicant reflexions sobre el vostre aprenentatge.
No obstant això, abans de posar-nos mans a l’obra, cal tenir clar certs conceptes com saber què és un blog i per a què s’utilitza, els tipus de blogs que podem trobar-nos, les parts d’un blog i d’un post o entrada i quines són les millors comunitats per a crear un blog. Així que descarregat el document del seguent enllaç.

Unidades de medida de información

Drive 3d Flash Usb Technology Computer Memory

Empezamos el curso y para ir haciendo boca refrescaremos las unidades de medida de la información.

Cuando entramos en el mundo de la Informática vemos en catálogos o páginas web de ordenadores y nos encontramos en palabras como Gigas, Megas, Teras o bytes y puede que no sepamos bien que significa. Esto nos suele pasar mucho cuando compramos el primer ordenador, tableta o móvil y nos explican brevemente sus características.

Así como usamos kilómetros para medir carreteras, metros para medir viviendas y milímetros para medir insectos, en el mundo informático, usamos los Gigabytes o Terabytes para medir la capacidad de los discos duros, Megabytes para medir vídeos digitales, Kilobytes para medir fotografías digitales y bytes para medir pequeños archivos de texto.

Guarda el siguiente fichero y realiza las actividades que encontrarás al final:

Unitats de mesura d’informació

Comencem el curs i per anar fent boqueta refrescarem les unitats de mesura de la informació.

Quan comencem al món de la Informàtica veiem en catàlegs o pàgines web d’ordinadors i ens trobem en paraules com giges, megues, teres o bytes i no sabem ben be que significa. Açò ens sol passar molt quan comprem el primer ordinador, tableta o mòbil i ens expliquen breument les seues característiques.

Així com fem servir quilòmetres per mesurar carreteres, metres per mesurarSistemes Operatius vivendes i mil·límetres per mesurar insectes, en el món informàtic, fem servir els bits, Gigabytes per mesurar la capacitat dels discs durs, Megabytes per mesurar vídeos digitals, Kilobytes per mesurar fotografies digitals i bytes per mesurar petits arxius de text.

Guarda el següen fitxer i realitza les activitats que trobarás al final.